Natáčíme podcast pro Moravské Zemské Muzeum. Dnešním hostem je archeolog doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

Dětství prožil v Ostrožské Nové Vsi, maturoval na Gymnáziu Uherské Hradiště.[4] Je absolventem studia archeologie na Filozofické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě se specializací na slovanskou archeologii. Specializuje se na raně středověké státní útvary s přihlédnutím k Velké Moravě a na etnogenezi Slovanů.

Po absolvování studia v roce 1983 se stal pracovníkem Prehistorického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, později Archeologického ústavu MZM. Již jako student spolupracoval na výzkumu se svým učitelem Vilémem Hrubým, jehož se po jeho smrti roku 1985 stal nástupcem.[5] Je vedoucím pracoviště Centrum slovanské archeologie se sídlem v Uherském Hradišti a vedoucím archeologických výzkumů v lokalitách Staré MěstoHlukOstrožská Nová VesModrá u Velehraduhradisko svatého Klimenta u Osvětiman. Podporuje využívání moderních vědeckých postupů v archeologii a vede výzkumný projekt, v rámci nějž byl v prosinci 2015 proveden sběr vzorků DNA dobrovolníků z řad obyvatel Uherského Hradiště a okolí se záměrem zjistit metodami genetické genealogie, zda se mezi současnou populací nacházejí osoby rodově spřízněné s původci kosterních pozůstatků pohřbených na Výšině sv. Metoděje.[6][7]

Externě přednáší studentům jako docent středověké archeologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Je spoluautorem projektu Archeologický skanzen Modrá – opevněné velkomoravské sídliště středního Pomoraví, realizovaného v roce 2004. Je autorem celé řady studií a článků v odborných časopisech, vydal také několik publikací, z nichž nejznámější jsou Velká Morava (1991), Uherské Hradiště – Sady – křesťanské centrum Říše velkomoravské (1996), Slované – doteky předků (2004). Je též spoluautorem dalších titulů jako Staré Město v proměnách staletí (2000), Velká Morava mezi Východem a Západem (2001), Památník Velké Moravy (2002) a Východní křesťanství (2003). Autorsky se spolupodílel na knihách o historii měst a obcí Uherském Hradišti, Starém Městě, Uherském Ostrohu, Hluku a Ostrožské Nové Vsi.

S výsledky své práce a práce kolegů seznamuje odbornou i laickou veřejnost nejen formou publikační, ale též formou popularizační ve sdělovacích prostředcích. Zaměřuje se na popularizaci archeologie a historie v rozhlase, televizi a tisku (nejčastěji Slovácké noviny, resp. Slovácký deník). Jeho přednášky a besedy o archeologických nálezech ve středním Pomoraví, pořádané spolkem Starý Velehrad v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě se díky zajímavému podání těší nevšednímu zájmu veřejnosti.

Je autorem a spoluautorem řady scénářů tematických výstav a expozic, spoluautorem a odborným spolupracovníkem při přípravě filmových, televizních a rozhlasových relací s tematikou Velké Moravy a raného středověku. Byl odborným poradcem při natáčení filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů.

Ve volném čase se též věnuje hudbě, příležitostně vystupuje s kapelou Nezapomeň. Pravidelně se účastní literárních konferencí o víně v Buchlovicích.

V letech 1984–2012 bydlel v Brně, nyní žije s přítelkyní v Ostrožské Lhotě

Recent Posts

 
Začínáme natáčet audio knihu Larryho McMurtryho „Osamělá Holubice“ Pro nakladatelství JOTA načítá – Ladislav Běhůnek
    Milostné drama, dobrodružství, epos – to vše je mistrovské dílo Larryho McMurtryho “ Osamělá holubice“. Podle mnohých kritiků je tento rozsáhlý román vůbec nejlepším literárním dílem o období soumraku toho opravdového amerického západu. Potvrzením toho je i Pulitzerova cena, kterou Larry McMurtry za „Osamělou holubici“ jako nejlepší americké literární dílo získal v roce

Nejnovější komentáře

 

    O studiu

     
    Nabízíme služby dabingového i reklamního studia. Naše portfolio herců obsahuje desítky rozličných mužských, ženských i dětských hlasů, ve většině světových jazyků. Nadabujeme dokumentární i celovečerní film. Full dabing i dabing pokrývací. Máme nespočet překladatelů, úpravců textu i režisérů. Dlouholeté zkušennosti zaručují profesionální kvalitu a dobře odvedenou práci.
    Přejít k navigační liště